Eiendom og Norske Hus AS - Referanser
| | |


REFERANSER
Rammeavtaler
Leverandør Byggevarer:
Lokale Leverandører av tjenester
FDV-Dokumentasjon
Varmepumper
Bedriftshelse
Forsikring/garanti
Elementer
Stillas
Diverse referanseprosjekt:
C8 - Strandfeltet
Solstrand Panorama
Senjavegen 64
Diverse Prosjekt

Google kart: Adresser/Telefon & E-post:
Eiendom & Norske Hus AS
Terminalgata 160
9019 Tromsø
Telefon: 4000 19 21
E-post: post@enhas.no
Besøk oss gjerne på facebook
@Utviklet av AH-Design-2022